Slovenská republikaKošický krajAbov

Hornádske mosty a mostíky

Juraj Falat
Stiahnuť GPX
Upozornenie: GPS dáta je potrebné upraviť pre Váš prístroj a cyklotrasu odporúčame pred jazdou priamo v prístroji skontrolovať.

Cyklistická trasa sa začína pri „Súdkoch“ v Ťahanovciach a odtiaľ sleduje ľavý breh Hornádu po asfaltovom chodníku stredných kvalít až po most na Hlinkovej, ktorý prejdeme popod schodíkmi. Pokračujeme úzkym trávnatým chodníčkom po ľavej hrádzi Hornádu až k súmostiu na Palackého. Cestou prejdeme schodíkmi popod železničný most a križujeme málo frekventovanú Rampovú ulicu s ďalším mostom. Pred mostmi na Palackého sa chodníček mení na pekný asfaltový cyklochodník (aspoň na nejaký ten čas). Lavičkou tesne pred súmostím prejdeme na druhý breh.

Po niekoľkých metroch stočíme po kamenistej pešinke popod prvý most (pozor na hlavu, most je nízky!). Pod druhým mostom prejdeme už vzpriamene. Tu začína kus rozbitej asfaltky, ktorú vystrieda kus neupraveného, občas blatistého chodníka. Za tretím mostom začína pekná cyklocesta (betón – asfalt). Tá pokračuje až k splavu Nad Jazerom. Tu prejdeme po mostíku na ľavý breh. Ďalej už prašnou cestou do Krásnej (aj autá sa objavia), ktorá sa trocha vzdiali od Hornádu (tento úsek je možné absolvovať aj po chodníčku bližšie k rieke).

V Krásnej sa cyklotrasa vráti späť k rieke a po jej ľavom brehu. Po prašnej ceste nás dovedie až k sútoku Hornádu a Torysy. Odtiaľ sa vrátime do Krásnej buď po tej istej trase, alebo po chvíli odbočíme vpravo a vraciame sa do Krásnej oblúkom cez Nižnú a Vyšnú Hutku. V Krásnej prejdeme cez mostík na opačnú stranu a vraciame sa po asfaltovej ceste späť ku splavu Nad Jazerom. Odtiaľ už späť do centra Košíc po rovnakej trase ako sme prišli.

Za cyklistickú trasu ďakujeme pánom z www.tronkosice.sk.

Zavrieť reklamu